معنی و ترجمه کلمه parch به فارسی parch یعنی چه

parch


برشته کردن ،بريان کردن ،نيم سوز کردن ،خشک شدن( باحرارت)،تفتيدن ،افتاب سوخته کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها