معنی و ترجمه کلمه parched corn به فارسی parched corn یعنی چه

parched corn


گندم بريان ،گندم برشته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها