معنی و ترجمه کلمه pare به فارسی pare یعنی چه

pare


سرشاخه چيدن ،قسمت هاى زائد چيزى را چيدن ،تراشيدن ،چيدن ،کاستن ،پوست کندن
قانون ـ فقه : تراشيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها