معنی و ترجمه کلمه parent company به فارسی parent company یعنی چه

parent company


شرکت اصلى ،شرکت مادر
بازرگانى : شرکت مرکزى ،شرکت اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها