معنی و ترجمه کلمه parentheses به فارسی parentheses یعنی چه

parentheses


کمانها،پرانتز ها
کامپيوتر : پرانتزها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها