معنی و ترجمه کلمه parenthesis به فارسی parenthesis یعنی چه

parenthesis


کمانک ،جمله معترضه ،دو هلال ،دو ابر،پرانتز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها