معنی و ترجمه کلمه paresthesia به فارسی paresthesia یعنی چه

paresthesia


اختلال حس لمس بصورت خارش ،مورمور شدن
روانشناسى : نابهنجارى بساوشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها