معنی و ترجمه کلمه pari mutuel به فارسی pari mutuel یعنی چه

pari mutuel


شرط بندى در اسب دوانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها