معنی و ترجمه کلمه pari mutuel به فارسی pari mutuel یعنی چه

pari mutuel


شرط بندى در اسب دوانى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها