معنی و ترجمه کلمه parity error به فارسی parity error یعنی چه

parity error


غلط مقايسه ،اشتباه مقايسه ،خطاى توازن
کامپيوتر : خطاى مقايسه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها