معنی و ترجمه کلمه parliamentary discussions به فارسی parliamentary discussions یعنی چه

parliamentary discussions


گفتگوها يا مذاکرات مجلس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها