معنی و ترجمه کلمه parliamentary train به فارسی parliamentary train یعنی چه

parliamentary train


قطار راه اهنى که ميلى يک PENNY بيشتر از مسافر نميگيرد

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها