معنی و ترجمه کلمه parodist به فارسی parodist یعنی چه

parodist


کسيکه نوشته ادبى را تقليدکرده بصورت هزل درمياورد،مقلد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها