معنی و ترجمه کلمه parol contract به فارسی parol contract یعنی چه

parol contract


قرارداد کتبى امضا نشده
قانون ـ فقه : قرارداد شفاهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها