معنی و ترجمه کلمه parotitis به فارسی parotitis یعنی چه

parotitis


(طب )اريون ،التهاب غدد بناگوشى ،گوشک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها