معنی و ترجمه کلمه parrallels of latitude به فارسی parrallels of latitude یعنی چه

parrallels of latitude


نجوم : مدارات عرض جغرافيايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها