معنی و ترجمه کلمه parser به فارسی parser یعنی چه

parser


تجزيه کننده
کامپيوتر : تجزيه کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها