معنی و ترجمه کلمه partial equilibrium analysis به فارسی partial equilibrium analysis یعنی چه

partial equilibrium analysis


بازرگانى : تحليل تعادل جزئى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها