معنی و ترجمه کلمه particular specification به فارسی particular specification یعنی چه

particular specification


عمران : مشخصات ويژه در قرارداد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها