معنی و ترجمه کلمه partittioned data set به فارسی partittioned data set یعنی چه

partittioned data set


کامپيوتر : مجموعه داده جزء بندى شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها