معنی و ترجمه کلمه partitur به فارسی partitur یعنی چه

partitur


( )partitura(مو ).بطور تمام وکمال ،کاملا،قطعه کامل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها