معنی و ترجمه کلمه parts list به فارسی parts list یعنی چه

parts list


ليست قطعات
کامپيوتر : ليست اجزاء
بازرگانى : فهرست قطعات


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها