معنی و ترجمه کلمه party spirit به فارسی party spirit یعنی چه

party spirit


تعصب حزبى ،طرفدارى حزبى
قانون ـ فقه : روحيه تحزب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها