معنی و ترجمه کلمه pass a remark به فارسی pass a remark یعنی چه

pass a remark


سخنى گفتن ،حرفى زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها