معنی و ترجمه کلمه pass through به فارسی pass through یعنی چه

pass through


متحمل شدن ،ديدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها