معنی و ترجمه کلمه pass under به فارسی pass under یعنی چه

pass under


ورزش : رد شدن از جلو موج سوار ديگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها