معنی و ترجمه کلمه passably به فارسی passably یعنی چه

passably


بطور ميانه ،چنانکه بتوان پذيرفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها