معنی و ترجمه کلمه passage money به فارسی passage money یعنی چه

passage money


کرايه مسافر،خوراک ،غذا،راه ،تاکردن ،معاش کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها