معنی و ترجمه کلمه passageway به فارسی passageway یعنی چه

passageway


کريدور،راهرو،غلام گردش ،محل عبور،گذرگاه
علوم نظامى : محل عبور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها