معنی و ترجمه کلمه passenger به فارسی passenger یعنی چه

passenger


گذرگر،رونده ،عابر،مسافرتى
بازرگانى : مسافر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها