معنی و ترجمه کلمه passing lane به فارسی passing lane یعنی چه

passing lane


ورزش : فاصله بين دو يار که ميتوان از انجا توپ را پاس داد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها