معنی و ترجمه کلمه passion play به فارسی passion play یعنی چه

passion play


تعزيه ،نمايش مصيبت و شهادت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها