معنی و ترجمه کلمه passive earth pressure به فارسی passive earth pressure یعنی چه

passive earth pressure


عمران : فشار مقاوم خاک
معمارى : رانش مقاوم خاک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها