معنی و ترجمه کلمه passive sodomy به فارسی passive sodomy یعنی چه

passive sodomy


مابونيت ،ابنه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها