معنی و ترجمه کلمه passivity به فارسی passivity یعنی چه

passivity


نافعالى ،کنش پذيرى ،انفعال ،بى ارادگى
روانشناسى : فعل پذيرى جنسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها