معنی و ترجمه کلمه paste به فارسی paste یعنی چه

paste


الصاق ،درج ،وصله ،سر هم کردن ،سرهم بندى کردن ،سريش ،گل يا خمير،نوعى شيرينى ،چسباندن ،چسب زدن به ،خمير زدن
علوم مهندسى : سريش
کامپيوتر : وصله کردن
معمارى : سريش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها