معنی و ترجمه کلمه pasticcqo به فارسی pasticcqo یعنی چه

pasticcqo


قطعه موسيقى که ازچندين جاگرفته شده باشد،چيز درهم برهم ،اش همه اجيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها