معنی و ترجمه کلمه pat به فارسی pat یعنی چه

pat


دست زدن اهسته ،قالب ،نوازش کردن ،دست نوازش برسرکسى کشيدن ،اهسته دست زدن به ،بهنگام ،بموقع ،بى حرکت ،ثابت ،بطور مناسب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها