معنی و ترجمه کلمه patchy به فارسی patchy یعنی چه

patchy


تکه تکه ،وصله وصله ،جور بجور،وصله دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها