معنی و ترجمه کلمه patella به فارسی patella یعنی چه

patella


(تش ).استخوان کشکک ،کاسه زانو،طشت کوچک
روانشناسى : کشکک زانو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها