معنی و ترجمه کلمه patellar tendon به فارسی patellar tendon یعنی چه

patellar tendon


روانشناسى : زردپى کشکک زانو


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها