معنی و ترجمه کلمه patelliform به فارسی patelliform یعنی چه

patelliform


)patellate(مانند کاسه زانو،بشکل قاب يا دورى يا طشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها