معنی و ترجمه کلمه patency به فارسی patency یعنی چه

patency


ژشکارى ،گشودگى ،گستردگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها