معنی و ترجمه کلمه paternal aunt به فارسی paternal aunt یعنی چه

paternal aunt


عمه

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها