معنی و ترجمه کلمه paternal love به فارسی paternal love یعنی چه

paternal love


دوستى پدرانه ،محبت پدرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها