معنی و ترجمه کلمه pathfinder به فارسی pathfinder یعنی چه

pathfinder


راه ياب ،راهنماى مسير پرواز يا عمليات دريايى ،راه ياب ،بلد راه ،پيشرو،کاشف
علوم نظامى : هواپيماى علامت گذار مسير


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها