معنی و ترجمه کلمه pathognomic به فارسی pathognomic یعنی چه

pathognomic


وابسته به تشخيص ناخوشى يا احساسات ،نماينده ناخوشى ،مشخص مرض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها