معنی و ترجمه کلمه pathological lying به فارسی pathological lying یعنی چه

pathological lying


روانشناسى : دروغگويى بيمارگون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها