معنی و ترجمه کلمه patient به فارسی patient یعنی چه

patient


شکيبا،صبور،از روى بردبارى ،پذيرش ،بيمار،مريض
روانشناسى : بيمار
علوم نظامى : صبور

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها