معنی و ترجمه کلمه patriciate به فارسی patriciate یعنی چه

patriciate


گروه بزرگان ،طبقه اشراف ،مقام بزرگ زادگان واشراف


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها