معنی و ترجمه کلمه patriciate به فارسی patriciate یعنی چه

patriciate


گروه بزرگان ،طبقه اشراف ،مقام بزرگ زادگان واشراف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها