معنی و ترجمه کلمه patrol 1 به فارسی patrol 1 یعنی چه

patrol 1


علوم دريايى : گشتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها